Het schrijven en voordragen van een levensloop

Voordracht

Hierbij starten we ook met een uitgebreid, persoonlijk gesprek over de overledene. We schrijven zelf het levensverhaal op basis van de gekregen informatie. Uiteraard is er tussentijds overleg en worden er aanpassingen gemaakt. Vervolgens dragen we (Jos of Nena) de tekst voor tijdens de uitvaart. Jullie krijgen daarna de ingekaderde tekst overhandigd.

rouwzorgkempen@hotmail.com

380 €